การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มกราคม 2557
 • - 07 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 28 มกราคม 2557

จ้างพิมพ์วารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มกราคม 2557
 • - 07 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 28 มกราคม 2557

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทเหล็กทั่วไปโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม)

 • เลขที่ : กพด.ข1/57
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2557
 • - 02 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557

ซื้อ Motor สำหรับไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) จำนวน ๕๐ ลูก

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2557
 • - 02 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557

ซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS ในตู้ RACK จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2557
 • - 31 มกราคม 2557
 • วันอังคาร, 21 มกราคม 2557

ซื้อแผ่นเมทัลซีท รางระบายน้ำฝนเมทัลซีท เกล็ดแผ่นระบายอากาศ และครอบสันเมทัลซีล จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2557
 • - 19 มกราคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2557

จ้างโครงการติดตั้งระบบป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) บริเวณถนนระดับดินหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มกราคม 2557
 • - 18 มกราคม 2557
 • วันพุธ, 08 มกราคม 2557

ซื้อรถนั่งตรวจการณ์ ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2556
 • - 02 มกราคม 2557
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556

เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet รวม ๕ วงจร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2556
 • - 27 ธันวาคม 2556
 • วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 60 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 234 , ผู้ชมทั้งหมด : 9244

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย