การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2560
 • - 31 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2560
 • - 27 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

ซื้้อเครื่องพิมพ์ (Report & Audit Printer) จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2560
 • - 25 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (Central System : CS) ของระบบเก็บค่าผา่นทางพิเศษอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2560
 • - 21 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2560
 • - 17 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารสำนักใหญ่ กทพ.จตุจักร จำนวน ๒๐๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 สิงหาคม 2560
 • - 14 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย