การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

จ้างปรับปรุงข้อต่อยางท่อระบายน้ำภายใน Segment ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ส.๓๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๓๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้ออุปกรณ์ LINE CARD จำนวน ๑ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๓๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อหลอดไฟ HIGH PRESSURE SODUIM รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 17 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อ External Harddisk เพื่อเป็นอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซมอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๕ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2557
 • - 10 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2557
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพุธ, 29 มกราคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย