การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อเครื่องนับเหรียญขนาดใหญ่ จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2557
 • - 03 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557

เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2557
 • - 03 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557

ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2557
 • - 29 มีนาคม 2557
 • วันพุธ, 19 มีนาคม 2557

ซื้อเครื่อง Laser Printer จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มีนาคม 2557
 • - 27 มีนาคม 2557
 • วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2557
 • - 24 มีนาคม 2557
 • วันศุกร์, 14 มีนาคม 2557

ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำที่ (Base Station) ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2557
 • - 23 มีนาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2557

ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบเป้สะพาย พร้อมติดตั้งอยู่บนรถจักรยานยนต์ของ กทพ. จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2557
 • - 23 มีนาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2557

ซื้ออุปกรณ์ Acess Switch จำนวน ๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๓๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2557
 • - 21 มีนาคม 2557
 • วันอังคาร, 11 มีนาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย