การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อม Software จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 เมษายน 2557
 • - 18 เมษายน 2557
 • วันอังคาร, 08 เมษายน 2557

ซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 เมษายน 2557
 • - 14 พฤษภาคม 2557
 • วันศุกร์, 04 เมษายน 2557

ซื้อโต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2557
 • - 12 เมษายน 2557
 • วันพุธ, 02 เมษายน 2557

ซื้อรถจักรยานสองล้อ จำนวน ๘๐๐ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2557
 • - 12 เมษายน 2557
 • วันพุธ, 02 เมษายน 2557

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกแบบ Auto Dome แบบ IP จำนวน ๓ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557
 • - 10 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 31 มีนาคม 2557

ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์และสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๓๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557
 • - 10 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 31 มีนาคม 2557

จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557
 • - 10 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 31 มีนาคม 2557

จ้างปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนองเป็นห้องขายบัตร Easy Pass

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2557
 • - 09 เมษายน 2557
 • วันพุธ, 26 มีนาคม 2557

ซื้อ External Storage จำนวน ๖ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๔๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2557
 • - 05 เมษายน 2557
 • วันพุธ, 26 มีนาคม 2557

จ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2557
 • - 03 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย