การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อจอ LCD Monitor จำนวน ๖๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2557
 • - 12 พฤษภาคม 2557
 • วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลสอบราคาซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๕ ถัง

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 เมษายน 2557
 • - 09 พฤษภาคม 2557
 • วันอังคาร, 29 เมษายน 2557

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางสมัคร

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 เมษายน 2557
 • - 05 พฤษภาคม 2557
 • วันศุกร์, 25 เมษายน 2557

จ้างก่อสร้างห้องพักนอนด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 เมษายน 2557
 • - 04 พฤษภาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557

ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย (SAN Storage) จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 เมษายน 2557
 • - 04 พฤษภาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2557
 • - 03 พฤษภาคม 2557
 • วันพุธ, 23 เมษายน 2557

ซื้ออุปกรณ์ Lane Processor จำนวน ๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2557
 • - 03 พฤษภาคม 2557
 • วันพุธ, 23 เมษายน 2557

ซื้อจอ LED Monitor (ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ นิ้ว) จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 เมษายน 2557
 • - 02 พฤษภาคม 2557
 • วันอังคาร, 22 เมษายน 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ๓๒ นิ้ว และติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2557
 • - 19 เมษายน 2557
 • วันพุธ, 09 เมษายน 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 36 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 210 , ผู้ชมทั้งหมด : 9220

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย