การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

จ้างปรับปรุงเสาไฟ High Mast ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2557
 • - 07 มิถุนายน 2557
 • วันพุธ, 28 พฤษภาคม 2557

จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทำงานหัวหน้าแผนกด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษพระโขนง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2557
 • - 07 มิถุนายน 2557
 • วันพุธ, 28 พฤษภาคม 2557

ซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤษภาคม 2557
 • - 06 มิถุนายน 2557
 • วันอังคาร, 27 พฤษภาคม 2557

ซื้อ Lane CCTV (DVES) จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2557
 • - 05 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 26 พฤษภาคม 2557

ซื้อกล้อง CCTV จำนวน ๓๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๕๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2557
 • - 01 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤษภาคม 2557

ซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2557
 • - 30 พฤษภาคม 2557
 • วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557

จ้างปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนองเป็นห้องขายบัตร Easy Pass

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2557
 • - 26 พฤษภาคม 2557
 • วันศุกร์, 16 พฤษภาคม 2557

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายนอกอาคาร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤษภาคม 2557
 • - 24 พฤษภาคม 2557
 • วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2557

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤษภาคม 2557
 • - 17 พฤษภาคม 2557
 • วันพุธ, 07 พฤษภาคม 2557

ซื้ออุปกรณ์ LINE CARD จำนวน ๑ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2557
 • - 12 พฤษภาคม 2557
 • วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย