การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๕๗

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2557
 • - 30 มิถุนายน 2557
 • วันศุกร์, 20 มิถุนายน 2557

จ้างซ่อมแซมห้องใต้ดินอาคาร ๑ สำนักงานจตุจักร

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2557
 • - 29 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2557

ซื้อรถโฟล์คลิฟต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2557
 • - 22 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557

ซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ TRUNKED RADIO จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2557
 • - 22 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557

ซื้อ Computer Workstation จำนวน ๒๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2557
 • - 20 มิถุนายน 2557
 • วันอังคาร, 10 มิถุนายน 2557

ซื้อแป้นพิมพ์สำหรับพนักงานเก็บค่าผ่านทาง (Keyboard) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มิถุนายน 2557
 • - 19 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557

ซื้อเครื่อง Laser Printer จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มิถุนายน 2557
 • - 19 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557

ซื้อตู้เหล็กคอนเทนเนอร์ดัดแปลงเพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ฟุต จำนวน ๕ ตู้ และขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๑ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มิถุนายน 2557
 • - 12 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557

ซื้อประตูม้วนไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤษภาคม 2557
 • - 08 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2557

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

 • เลขที่ : กพด.ส.๘๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2557
 • - 07 มิถุนายน 2557
 • วันพุธ, 28 พฤษภาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 41 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 215 , ผู้ชมทั้งหมด : 9225

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย