การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด Haft-cell potential จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2557
 • - 28 กรกฎาคม 2557
 • วันศุกร์, 18 กรกฎาคม 2557

จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗ ชิ้น

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2557
 • - 28 กรกฎาคม 2557
 • วันศุกร์, 18 กรกฎาคม 2557

ซื้อปั้มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๖ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2557
 • - 28 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัด Infrared Camera จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2557
 • - 18 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 08 กรกฎาคม 2557

ซื้อตู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2557
 • - 12 กรกฎาคม 2557
 • วันพุธ, 02 กรกฎาคม 2557

ซื้อเครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ OBU (OBU Programming Station (OPS)) จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2557
 • - 10 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 01 กรกฎาคม 2557

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2557
 • - 07 กรกฎาคม 2557
 • วันศุกร์, 27 มิถุนายน 2557

ซื้ออะไหล่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑) จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2557
 • - 07 กรกฎาคม 2557
 • วันศุกร์, 27 มิถุนายน 2557

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2557
 • - 06 กรกฎาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2557

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา

 • เลขที่ : กพด.ส.๙๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2557
 • - 04 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 24 มิถุนายน 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย