การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อ OPTICAL BARRIER ภาคส่งทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

การซื้อบอร์ดควบคุมไม้กั้นอัตโนมัติ (ALB Control Logic Board) จำนวน ๑๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กันยายน 2560
 • - 17 กันยายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสัสดิ์) ระยะเวลา ๑๒ เดือน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กันยายน 2560
 • - 16 กันยายน 2560
 • วันพุธ, 06 กันยายน 2560

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กันยายน 2560
 • - 16 กันยายน 2560
 • วันพุธ, 06 กันยายน 2560

การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) จำนรวน ๔๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2560
 • - 11 กันยายน 2560
 • วันศุกร์, 01 กันยายน 2560

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒๖,๖๐๐ รีม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2560
 • - 11 กันยายน 2560
 • วันศุกร์, 01 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย