การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อรองเท้านิรภัย จำนวน ๒๐๓ คู่

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 กันยายน 2560
 • - 09 ตุลาคม 2560
 • วันศุกร์, 29 กันยายน 2560

การซื้อตู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2560
 • - 08 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2560
 • - 08 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560

การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2560
 • - 06 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 26 กันยายน 2560

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2560
 • - 06 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 26 กันยายน 2560

การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายรับ-ส่งข้อมูล แบบ Access-Switch ๔๘ port จำนวน ๑๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2560
 • - 05 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 25 กันยายน 2560

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2560
 • - 02 ตุลาคม 2560
 • วันศุกร์, 22 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย