การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2560
 • - 20 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560

การซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2560
 • - 19 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องป้องกันเครือข่าย (Firewall ขนาดเล็ก) จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2560
 • - 19 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560

การซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคาฝ่ายกรรมสิทธ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2560
 • - 19 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ตุลาคม 2560
 • - 16 ตุลาคม 2560
 • วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560

การจ้างงานกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเสษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงพระโขนง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 ตุลาคม 2560
 • - 15 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560

การซื้อสัญญาณไฟลูกศรแบบล้อเข็น จำนวน ๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ตุลาคม 2560
 • - 14 ตุลาคม 2560
 • วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560

การจ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ตุลาคม 2560
 • - 14 ตุลาคม 2560
 • วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายรับ-ส่งข้อมูลแบบ Edge Switch ๔๘ Port จำนวน ๕ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ตุลาคม 2560
 • - 13 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย