การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2560
 • - 04 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 29 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC card สำหรับใชงานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2560
 • - 27 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2560
 • - 23 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔๐ เส้น

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2560
 • - 23 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560

การจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี CCB๔ และอาคารสถานีตำรวจ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2560
 • - 14 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓๗,๕๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 10 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศโรงอาหารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 10 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย