การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier)

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๐๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2560
 • - 05 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560

การจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศประจำห้องฝึกอบรมกู้ภัย

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๙๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2560
 • - 28 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560

การซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน ๘๐ ตัว

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๙๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2560
 • - 27 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560

การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนปีนัง ทิศทางท่าเรือ-บางนา

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๙๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจ้างซ่อมโคมไฟศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช และทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๘๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารสำหรับห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ และห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคาร ๑ จตุจักร กทพ. (ส่วนต่อเติม)

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๙๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2560
 • - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560

การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบซ่อนถัง จำนวน ๒๑ เครื่อง

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๙๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2560
 • - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 114 , ผู้ชมทั้งหมด : 727

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย