การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมโครงสร้างไฟไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กันยายน 2562
  • วันศุกร์, 06 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมรถยกแบบลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน คันหมายเลขทะเบียน ๙๑-๒๘๕๗

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2562
  • วันพุธ, 16 มกราคม 2562

การจ้างซ่อมแซมรถยกแบบ Platform คันหมายเลขทะเบียน ๙๖-๖๘๐๐

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2562
  • วันพุธ, 09 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย