การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสารสะอาด (FM-๒๐๐) ที่ติดตั้งประจำอาคารสำนักงาน, อาคารศูนย์ควบคุมฯ, อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี (แบบไม่รวมอะไหล่)

20
27 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสารสะอาด (FM-๒๐๐) ที่ติดตั้งประจำอาคารสำนักงาน, อาคารศูนย์ควบคุมฯ, อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี (แบบไม่รวมอะไหล่)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๕๑/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 27 เมษายน 2561
213.89 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7281

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย