การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษฉลองรัช (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง , ม่านอากาศ จำนวน ๘๔ เครื่อง ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี)

34
25 มกราคม 2561
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษฉลองรัช (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง , ม่านอากาศ จำนวน ๘๔ เครื่อง ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561
260.65 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย