การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

67
14 กันยายน 2561
การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องควบคุมคอมพิวเตอร์
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑๓๐/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 14 กันยายน 2561
217.33 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 0 , ผู้ชมทั้งหมด : 7691

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย