การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (Central System : CS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

78
14 พฤศจิกายน 2561
การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (Central System : CS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๘/๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
249.56 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย