การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุม, อาคารสถานีตำรวจ, อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง, ตู้เก็บค่าผ่านทาง, ด่านชั่งน้ำหนัก และอาคารสำนักงานชั่วคราวทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

16
17 กันยายน 2561
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุม, อาคารสถานีตำรวจ, อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง, ตู้เก็บค่าผ่านทาง, ด่านชั่งน้ำหนัก และอาคารสำนักงานชั่วคราวทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑๓๙/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 17 กันยายน 2561
281.75 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7674

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย