การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

การจัดซื้อถุงพลาสติก ขนาด ๕ นิ้ว x ๘ นิ้ว "PE" อย่างหนา จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
 • - 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 12 มกราคม 2561

การซื้อวัสดุ Barriers พลาสติก จำนวน ๖๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2560
 • - 09 พฤศจิกายน 2560
 • วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560

จ้างพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2557
 • - 02 สิงหาคม 2557
 • วันพุธ, 02 กรกฎาคม 2557

การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๒๑๐ มม. X ๒๙๗ มม. ๘๐ แกรม ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2556
 • - 22 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556

ซื้อ Line Card รุ่น WS-X๔๒๔๘-RJ๔๕V จำนวน ๑ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2556

จ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
 • - 30 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2556

ซื้อกล่องบรรจุบัตรผ่านทางพิเศษ (IC Card) สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2556
 • - 25 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7732

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย