การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฎิบัติงานบริเวณรอบอาคารโรงซ่อมพร้อมหลังคา

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับสุขสวัสดิ์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562

การจ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load balance ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย