การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2562

การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562

งานจ้างดูแลระบบฐานนข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรร์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)(CCB๖)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย