การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์ขจัดอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562

การซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2562
 • - 22 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2562
 • - 22 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัติ (ETC)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย