การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561

การจัดจ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561

การจ้างงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ๒ และ ๓ อาคาร สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561

การจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ ๑

 • เลขที่ : กพด.๓๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7678

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย