การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗.มม.๕๘ แกรม ศก. ๘๐ มม. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 21 มกราคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 18 มกราคม 2562

การจ้างก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำพร้อมปรับปรุงอาคาร ๑ และพื้นที่ด้านหลัง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562

การจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 16 มกราคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณรอบอาคารโรงซ่อมพร้อมหลังคา

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2562
 • วันอังคาร, 15 มกราคม 2562

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On-Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป๔๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Leadership and Management

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 04 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 5376

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย