การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๘๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (CS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช บริเวณระดับดินประชาอุทิศ ทิศทาง อาจณรงค์-รามอินทรา

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 61 , ผู้ชมทั้งหมด : 7221

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย