การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อหัวตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ (Dispensing Header) ของทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 03 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 03 กันยายน 2561

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๒๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561

การซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล แบบ SAN Storage จำนวน ๑ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย