การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 11 กันยายน 2561

การซื้อหลอด HIGH PRESSURE SODIUM ๒๕๐ W. จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 10 กันยายน 2561

การซื้อรถบดอัดถนน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 07 กันยายน 2561

การจ้างบริการขนส่งและตรวจนับเงินรายได้ของทางพิเศษ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 07 กันยายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 07 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องชั่งหนักแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561

การจ้างงานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 05 กันยายน 2561

การซื้อ Board Control Lift ของเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 04 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฏิบัติงานของ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 04 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องเก็บบันทึกข้อมูล (External Storage) จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 04 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย