การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนตู้จ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 17 กันยายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 14 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABA AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 11 กันยายน 2561

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 11 กันยายน 2561

การซื้อหลอด HIGH PRESSURE SODIUM ๒๕๐ W. จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 10 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7678

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย