การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ Digital IO Card (PCI ๗๒๓๐) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๔๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 19 กันยายน 2561

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 19 กันยายน 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 19 กันยายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 18 กันยายน 2561

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 18 กันยายน 2561

การจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๔๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 18 กันยายน 2561

การจ้างก่อสร้างกำแพงกันวัสดุตกหล่น บริเวณทางยกระดับถนนเชื้อเพลิง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 18 กันยายน 2561

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 18 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7678

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย