การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อคอมพิวเตอร์ (PC LANE CONTROLLER) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี ระดับ A จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การทดแทนเพิ่มเติม เครื่องปรับอากาศ

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๓๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างสำราจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 7218

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย