การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กจด.ป.๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้อ PC Lane Controller ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.๑๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๒๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๓๘๒,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย