การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒๐๐ เส้น

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2561
 • - 02 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 02 เมษายน 2561

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 28 มีนาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช กม.๖+๔๐๐ และ กม.๑๒+๑๐๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 28 มีนาคม 2561

การซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑๒๘ ลูก พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561

การซื้อ Digital Encoder และ Digital License สำหรับระบบรวมศูนย์กล้อง CCTV (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 58 , ผู้ชมทั้งหมด : 7218

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย