การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศ การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7020

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย