การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563

การซื้อ เครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ค้ำยัน จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 07 เมษายน 2563

การจ้างสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๕ MHz

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

การซื้อ รถวางกรวยยางจราจรกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนช่องเปิดจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563

การซื้อ เครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๑๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์เก็บ Log จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7481

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย