การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร ๒ ชั้น ๖ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • เลขที่ : กจด.ป.๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561

การจัดซื้อบอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561

การจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานกองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๑ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7210

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย