การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Antenna สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ (P-ETC) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561

การจัดซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561

การจ้างโครงการสัมมนาพนักงานตัวอย่างฝ่ายควบคุมการจราจรและพนักงานตัวอย่างด้านจัดเก็บค่าผ่านทาง ประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 59 , ผู้ชมทั้งหมด : 7219

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย