การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) จำนวน ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (Site ๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561

การจ้างสร้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๐ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 59 , ผู้ชมทั้งหมด : 7219

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย