การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๘๘.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2561
 • วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2561
 • วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561

การซื้อ AVC Controller Board ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ อัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2561
 • วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย