การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การซื้อพร้อมติดตั้ง และพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax lnvoice/e-Receipt)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 22 เมษายน 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 20 เมษายน 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 20 เมษายน 2563

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563

การจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของ กทพ. (www.exat.co.th)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑๘ อาคารด่าน ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 15 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๔๓ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 15 เมษายน 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7481

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย