การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 16 กันยายน 2562

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7020

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย