การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง (Media Converter) จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561

การจ้างทำความสะอาดระบบน้ำทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561

การเปลี่ยน/ทดแทน เครื่องปรับอากาศประจำตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 24 เมษายน 2561

การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ ประจำอุปกรณ์เครือข่ายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 43 , ผู้ชมทั้งหมด : 6944

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย