การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้ออะไหล่โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.๑๕๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศ ปรกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มติมและทดแทน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 21 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 21 กันยายน 2561

การซื้อสายไฟ ๔ แกน NYY ๗๐ ตร.มม. (ยาว ๕๐๐ ม./ม้วน) จำนวน ๑ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 21 กันยายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 21 กันยายน 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ (ATD) จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟที่ชำรุดทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7281

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย