การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อบอร์ดควบคุมป้ายสัญญาณบอกประเภทรถ (Class Repeater Sign Board CRS Board) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2561
 • วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2561
 • วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายดินแดง-ท่าเรือ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเกาะกลางสะพาน ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561

การจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ตุลาคม 2561
 • วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7281

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย