การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงป้ายอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช (ครั้งที่ ๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์ควบคุมการรับ-ส่ง ข้อมูล (I/O Control Interface Card Module) ของสายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7019

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย