การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.45/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ขนาด ๑๒ TB

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561

การซื้อจอมอนิเตอร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๗ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561

การซื้อระบบซอฟท์แวร์บริหารจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ (Precision Air) แบบรวมศุนย์ จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย