การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงป้ายแนะนำจราจร ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
 • - 07 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 30 กันยายน 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 30 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องวัดค่าความสะท้อนแสงของป้ายจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2562

การซื้อTreadle Senser จำนวน ๑๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป๒๓๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย