การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.๑๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๒๙ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๓๘๒,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561

การซื้อรถขุดตัก ล้อตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๘๘.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7281

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย