การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Swith ๔๘ Port แบบ POE+ จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562

การซื้อ Electronic Module สำหรับซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา - อาจณรงค์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การซื้อโพลีเมอร์เฟรม (Polymer Frame Treadle) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๗๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกำแพงกันวัสดุตกหล่น บริเวณทางยกระดับถนนเชื้อเพลิง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๑/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย