การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์ควบคุมการรับ-ส่ง ข้อมูล (I/O Control Interface Card Module) ของสายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone PABX CISCO ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ (จตุจักร) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๑ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๕๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561

การซื้อการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย