การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑๒๘ ลูก พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561

การซื้อ Digital Encoder และ Digital License สำหรับระบบรวมศูนย์กล้อง CCTV (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561

การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๒๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561

การจัดจ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 5436

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย