การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรช่วง กม.๒๓+๕๐๐-กม. ๓๐+๖๐๐ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562

การซื้อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติสำหรับรถ กทพ. ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การซื้อ DIGITAL FRAME GRABBER ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๑๓ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadle) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ(Easy Pass) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย