การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การรจ้างก่อสร้างงานเปลียนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) (แบบไม่ร่วมอะไหล่)

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างทำอินทรธนูและเครื่องหมายชั้นเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานระดับ ๑-๑๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ๒๐๑๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561

การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การซื้อ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๓๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กจด.ป.๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7228

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย