การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Swilh ๔๘ Port จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและและบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเสาไฟสูง (High-mast) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานใหญ่ จตุจักร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย