การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๒๑ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2561
  • วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561

การซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2561
  • วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๘ เครื่อง

  • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๖๑
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
  • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล แบบ SAN Storage จำนวน ๑ หน่วย

  • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๙/๖๑
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
  • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

  • เลขที่ : กจด.ป.๙๐/๖๑
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
  • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High Mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

  • เลขที่ : กจด.ป.67/61
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2561
  • วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย