การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางออกพระราม ๔(๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

การซื้อ Harddisk SAS Server จำนวน ๒๕ หน่วย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DMDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๓ ปี )

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562

การประกวดราคาซื้อระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Swith ๔๘ Port แบบ POE+ จำนวน ๒๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562

การซื้อ Electronic Module สำหรับซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา - อาจณรงค์

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๙/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 6869

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย