การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพการจราจร จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561

การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561

การซื้อน้ำดื่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561

การจ้างปรับปรุงเสาอากาศวิทยุสื่อสาร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561

การซื้อ Loop Detector ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนตวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 26 กันยายน 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 25 กันยายน 2561

การซื้อ PC Lane Controller ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 25 กันยายน 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้ออะไหล่โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2561
 • วันจันทร์, 24 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7004

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย