การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562

การซื้อตู้ไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลระบบเครือข่าย Edge Switch ๔๘ Port จำนวน ๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ๓ วงจร ต่อเนื่อง ๒ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๑๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๒ (งานศูนย์ควบคุมจราจรศูนย์ข้อมูลและห้อง Server)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562

การซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๘๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๐/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 6869

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย