การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๔ ตู้

  • เลขที่ : กจด.ป.๑/๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2561
  • วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๐ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  • เลขที่ : กจด.ป.๑๖/๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2561
  • วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (Central System : CS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

  • เลขที่ : กจด.ป.๘/๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2561
  • วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1360 , ผู้ชมทั้งหมด : 6810

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย