การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การอุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562

การซื้อลูกไฟลูกศรเขียว จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 08 มีนาคม 2562

การปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตู้เก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 06 มีนาคม 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มีนาคม 2562
 • วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมาหานคร บริเวณทางออกพระราม ๔ (๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562

การเช่าราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๐/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC Card จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ สำหรับใช้งานในทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อ Harddisk SSD ๒.๕ นิ้ว ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 6875

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย